Έργο Families_Share

Έργο Families_Share

Έργο Families_Share

Το Families_Share, ένα ιδιαίτερα κοινωνικά καινοτόμο έργο, στοχεύει να προσφέρει μια λύση από τη βάση για την ισορροπίας μεταξύ της εργασιακής και οικογενειακής ζωής, υποστηρίζοντας οικογένειες με φροντίδα παιδιών, ηλικίας μεταξύ 3-11, παρέχοντας συμβουλευτική σε γονείς και δραστηριότητες μετά το σχολείο. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το έργο θα δανειστεί και θα ενσωματώσει έννοιες από τα μοντέλα Time Banks και Social Streets και θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί το δυναμικό των δικτύων ΤΠΕ και των κινητών τεχνολογιών για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της συμμετοχικής καινοτομίας υπό την έννοια των αυτοδιοργανωμένων γειτονιών. Για το Εργάνη το έργο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα δώσει μια ευκαιρία σε γονείς να ανταλλάξουν υπηρεσίες και γνώσεις διευκολύνοντας μια δύσκολη καθημερινότητα, για όσες οικογένειες βιώνουν την πίεση της κοινωνιο-οικονομικής κρίσης.

Στη Θεσσαλονίκη θα λειτουργήσει ένα από τα 5 CityLabs, όπου γονείς θα καταγράψουν τις ανάγκες τους και θα τεστάρουν τα εργαλεία του έργου.

Το έργο συντονίζει το Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari Venezia (Ιταλία) και εκτός του Εργάνη, συμμετέχουν οι εξής φορείς : VILABS (Κύπρος)μ Smart Venice (Ιταλία), FBK (Ιταλία), REC (Ουγγαρία), IMEC (Βέλγιο), De Stuyverij (Βέλγιο) και Urbanista (Γερμανία).

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Έργο Families_Share
First Contact
Find your way to Ergani.

Ergani Center was established in 1991. EC is a non Governmental, non profit making organization. Supports women, young people and people facing social exclusion on employment and entrepreneurship issues.

Newsletter

Newsletters

Stay informed about Erganis' programs and services. Leave us your email and subscribe to our newsletter.

Contact

Center for the support of employment and enterpreneurship of women | Ergani

Karavaggeli 1, Sykies, 56625, Thessaloniki, Greece

+30 2310 621 166

+30 2310 621 648

ergani@ergani.gr

www.ergani.gr